ค้นหาโซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่คุณต้องการ

เลือกตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะกับความต้องการของคุณ และเมื่อคุณต้องการเพิ่มฟังก์ชันให้มากขึ้น เพียงแค่อัปเกรดไปยังการป้องกันระดับถัดไป

คุณสมบัติ

จำนวนอุปกรณ์ที่ป้องกัน

จำนวนอุปกรณ์ที่ป้องกัน

50 maximum

จำนวนอุปกรณ์ที่ป้องกัน

No limits

จำนวนอุปกรณ์ที่ป้องกัน

No limits

จำนวนอุปกรณ์ที่ป้องกัน

No limits

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ PC และ Mac

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ PC และ Mac

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ PC และ Mac

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ PC และ Mac

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ PC และ Mac

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Android

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Android

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Android

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Android

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Android

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ iOS

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ iOS

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ iOS

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ iOS

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ iOS

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Linux

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Linux

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Linux

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Linux

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Linux

การตรวจสอบแบบคลาวด์เท่านั้น

การตรวจสอบแบบคลาวด์เท่านั้น

การตรวจสอบแบบคลาวด์เท่านั้น

การตรวจสอบแบบคลาวด์เท่านั้น

การตรวจสอบแบบคลาวด์เท่านั้น

คอนโซลแบบคลาวด์

คอนโซลแบบคลาวด์

คอนโซลแบบคลาวด์

คอนโซลแบบคลาวด์

คอนโซลแบบคลาวด์

คอนโซล On-premise หรือโฮสต์

คอนโซล On-premise หรือโฮสต์

คอนโซล On-premise หรือโฮสต์

คอนโซล On-premise หรือโฮสต์

คอนโซล On-premise หรือโฮสต์

Password Manager

Password Manager

Password Manager

Password Manager

Password Manager

Safe Money

Safe Money

Safe Money

Safe Money

Safe Money

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูล

การควบคุมอุปกรณ์

การควบคุมอุปกรณ์

การควบคุมอุปกรณ์

การควบคุมอุปกรณ์

การควบคุมอุปกรณ์

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันสำหรับ PC

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันสำหรับ PC

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันสำหรับ PC

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันสำหรับ PC

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันสำหรับ PC

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท*

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท*

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท*

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท*

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท*

การเข้ารหัสระดับไฟล์

การเข้ารหัสระดับไฟล์

การเข้ารหัสระดับไฟล์

การเข้ารหัสระดับไฟล์

การเข้ารหัสระดับไฟล์

การเข้ารหัสทั้งดิสก์

การเข้ารหัสทั้งดิสก์

การเข้ารหัสทั้งดิสก์

การเข้ารหัสทั้งดิสก์

การเข้ารหัสทั้งดิสก์

การควบคุมความผิดปกติที่ปรับเปลี่ยนได้

การควบคุมความผิดปกติที่ปรับเปลี่ยนได้

การควบคุมความผิดปกติที่ปรับเปลี่ยนได้

การควบคุมความผิดปกติที่ปรับเปลี่ยนได้

การควบคุมความผิดปกติที่ปรับเปลี่ยนได้

การจัดการการเข้ารหัส OS

การจัดการการเข้ารหัส OS

การจัดการการเข้ารหัส OS

การจัดการการเข้ารหัส OS

การจัดการการเข้ารหัส OS

การจัดการช่องโหว่และแพทช์

การจัดการช่องโหว่และแพทช์

การจัดการช่องโหว่และแพทช์

การจัดการช่องโหว่และแพทช์

การจัดการช่องโหว่และแพทช์

การติดตั้ง OS และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่ 3

การติดตั้ง OS และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่ 3

การติดตั้ง OS และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่ 3

การติดตั้ง OS และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่ 3

การติดตั้ง OS และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่ 3

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บเกตเวย์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บเกตเวย์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บเกตเวย์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บเกตเวย์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บเกตเวย์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอีเมล์เซิร์ฟเวอร์อีเมล์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอีเมล์เซิร์ฟเวอร์อีเมล์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอีเมล์เซิร์ฟเวอร์อีเมล์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอีเมล์เซิร์ฟเวอร์อีเมล์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอีเมล์เซิร์ฟเวอร์อีเมล์

การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่

การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่

การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่

การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่

การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่

ระบบอัจฉริยะแบบคลาวด์

ระบบอัจฉริยะแบบคลาวด์

ระบบอัจฉริยะแบบคลาวด์

ระบบอัจฉริยะแบบคลาวด์

ระบบอัจฉริยะแบบคลาวด์

การป้องกันการหลอกลวง

การป้องกันการหลอกลวง

การป้องกันการหลอกลวง

การป้องกันการหลอกลวง

การป้องกันการหลอกลวง

การควบคุมเว็บ

การควบคุมเว็บ

การควบคุมเว็บ

การควบคุมเว็บ

การควบคุมเว็บ

Anti-Spam สำหรับอีเมลไคลเอ็นต์

Anti-Spam สำหรับอีเมลไคลเอ็นต์

Anti-Spam สำหรับอีเมลไคลเอ็นต์

Anti-Spam สำหรับอีเมลไคลเอ็นต์

Anti-Spam สำหรับอีเมลไคลเอ็นต์

การทำงานร่วมกับระบบ SIEM1

การทำงานร่วมกับระบบ SIEM1

การทำงานร่วมกับระบบ SIEM1

การทำงานร่วมกับระบบ SIEM1

การทำงานร่วมกับระบบ SIEM1

ค้นหาโซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่คุณต้องการ

เลือกตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะกับความต้องการของคุณ และเมื่อคุณต้องการเพิ่มฟังก์ชันให้มากขึ้น เพียงแค่อัปเกรดไปยังการป้องกันระดับถัดไป

คุณสมบัติ

จำนวนอุปกรณ์ที่ป้องกัน

จำนวนอุปกรณ์ที่ป้องกัน

50 maximum

จำนวนอุปกรณ์ที่ป้องกัน

No limits

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ PC และ Mac

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ PC และ Mac

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ PC และ Mac

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Android

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Android

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Android

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ iOS

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ iOS

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ iOS

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Linux

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Linux

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Linux

การตรวจสอบแบบคลาวด์เท่านั้น

การตรวจสอบแบบคลาวด์เท่านั้น

การตรวจสอบแบบคลาวด์เท่านั้น

คอนโซล On-premise หรือโฮสต์

คอนโซล On-premise หรือโฮสต์

คอนโซล On-premise หรือโฮสต์

Password Manager

Password Manager

Password Manager

Safe Money

Safe Money

Safe Money

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูล

การควบคุมอุปกรณ์

การควบคุมอุปกรณ์

การควบคุมอุปกรณ์

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันสำหรับ PC

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันสำหรับ PC

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันสำหรับ PC

การเข้ารหัสระดับไฟล์

การเข้ารหัสระดับไฟล์

การเข้ารหัสระดับไฟล์

การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่

การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่

การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่

ระบบอัจฉริยะแบบคลาวด์

ระบบอัจฉริยะแบบคลาวด์

ระบบอัจฉริยะแบบคลาวด์

การป้องกันการหลอกลวง

การป้องกันการหลอกลวง

การป้องกันการหลอกลวง

การควบคุมเว็บ

การควบคุมเว็บ

การควบคุมเว็บ

Anti-Spam สำหรับอีเมลไคลเอ็นต์

Anti-Spam สำหรับอีเมลไคลเอ็นต์

Anti-Spam สำหรับอีเมลไคลเอ็นต์

ค้นหาโซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่คุณต้องการ

เลือกตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะกับความต้องการของคุณ และเมื่อคุณต้องการเพิ่มฟังก์ชันให้มากขึ้น เพียงแค่อัปเกรดไปยังการป้องกันระดับถัดไป

คุณสมบัติ

จำนวนอุปกรณ์ที่ป้องกัน

จำนวนอุปกรณ์ที่ป้องกัน

No limits

จำนวนอุปกรณ์ที่ป้องกัน

No limits

จำนวนอุปกรณ์ที่ป้องกัน

No limits

ารรักษาความปลอดภัยสำหรับ PC และ Mac

ารรักษาความปลอดภัยสำหรับ PC และ Mac

ารรักษาความปลอดภัยสำหรับ PC และ Mac

ารรักษาความปลอดภัยสำหรับ PC และ Mac

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Android

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Android

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Android

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Android

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ iOS

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ iOS

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ iOS

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ iOS

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Linux

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Linux

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Linux

การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Linux

การตรวจสอบแบบคลาวด์เท่านั้น

การตรวจสอบแบบคลาวด์เท่านั้น

การตรวจสอบแบบคลาวด์เท่านั้น

การตรวจสอบแบบคลาวด์เท่านั้น

คอนโซลแบบคลาวด์

คอนโซลแบบคลาวด์

คอนโซลแบบคลาวด์

คอนโซลแบบคลาวด์

คอนโซล On-premise หรือโฮสต์

คอนโซล On-premise หรือโฮสต์

คอนโซล On-premise หรือโฮสต์

คอนโซล On-premise หรือโฮสต์

Password Manager

Password Manager

Password Manager

Password Manager

Safe Money

Safe Money

Safe Money

Safe Money

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูล

การควบคุมอุปกรณ์

การควบคุมอุปกรณ์

การควบคุมอุปกรณ์

การควบคุมอุปกรณ์

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันสำหรับ PC

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันสำหรับ PC

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันสำหรับ PC

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันสำหรับ PC

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท*

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท*

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท*

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท*

การเข้ารหัสระดับไฟล์

การเข้ารหัสระดับไฟล์

การเข้ารหัสระดับไฟล์

การเข้ารหัสระดับไฟล์

การเข้ารหัสทั้งดิสก์

การเข้ารหัสทั้งดิสก์

การเข้ารหัสทั้งดิสก์

การเข้ารหัสทั้งดิสก์

การควบคุมความผิดปกติที่ปรับเปลี่ยนได้

การควบคุมความผิดปกติที่ปรับเปลี่ยนได้

การควบคุมความผิดปกติที่ปรับเปลี่ยนได้

การควบคุมความผิดปกติที่ปรับเปลี่ยนได้

การจัดการการเข้ารหัส OS

การจัดการการเข้ารหัส OS

การจัดการการเข้ารหัส OS

การจัดการการเข้ารหัส OS

การจัดการช่องโหว่และแพทช์

การจัดการช่องโหว่และแพทช์

การจัดการช่องโหว่และแพทช์

การจัดการช่องโหว่และแพทช์

การติดตั้ง OS และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่ 3

การติดตั้ง OS และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่ 3

การติดตั้ง OS และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่ 3

การติดตั้ง OS และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่ 3

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บเกตเวย์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บเกตเวย์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บเกตเวย์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บเกตเวย์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอีเมล์เซิร์ฟเวอร์อีเมล์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอีเมล์เซิร์ฟเวอร์อีเมล์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอีเมล์เซิร์ฟเวอร์อีเมล์

การรักษาความปลอดภัยสำหรับอีเมล์เซิร์ฟเวอร์อีเมล์

การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่

การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่

การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่

การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่

ระบบอัจฉริยะแบบคลาวด์

ระบบอัจฉริยะแบบคลาวด์

ระบบอัจฉริยะแบบคลาวด์

ระบบอัจฉริยะแบบคลาวด์

การป้องกันการหลอกลวง

การป้องกันการหลอกลวง

การป้องกันการหลอกลวง

การป้องกันการหลอกลวง

การควบคุมเว็บ

การควบคุมเว็บ

การควบคุมเว็บ

การควบคุมเว็บ

Anti-Spam สำหรับอีเมลไคลเอ็นต์

Anti-Spam สำหรับอีเมลไคลเอ็นต์

Anti-Spam สำหรับอีเมลไคลเอ็นต์

Anti-Spam สำหรับอีเมลไคลเอ็นต์

การทำงานร่วมกับระบบ SIEM1

การทำงานร่วมกับระบบ SIEM1

การทำงานร่วมกับระบบ SIEM1

การทำงานร่วมกับระบบ SIEM1

KASPERSKY LAB

Business Security Solutions

Kaspersky Small Office Security


Kaspersky Small Office Security ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีคอมพิวเตอร์ 5-25 เครื่อง ติดตั้งง่าย จัดการได้ง่ายยิ่งกว่า และมอบการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการทดสอบและรางวัลมากที่สุดในโลกให้กับคอมพิวเตอร์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ แล็ปท็อป และอุปกรณ์พกพา ในขณะที่ปกป้องธุรกิจของคุณจากการโจมตีออนไลน์ การทุจริตทางการเงิน มัลแวร์เรียกค่าไถ่ และการสูญเสียข้อมูล

ติดต่อเรา >

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Strong on protection. Easy on management.

Kaspersky Endpoint Security Cloud ให้การปกป้องระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจากภัยคุกคามทั้งชนิดที่รู้จักและไม่รู้จักโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหรืองบประมาณ 

 • ปกป้องอุปกรณ์ใดๆ รวมถึงเวิร์กสเตชัน Windows และ Mac, เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ Windows, อุปกรณ์เคลื่อนที่ Android และ iOS
 • โซลูชันที่จัดหาให้มีให้บริการที่kaspersky.com เสมอ
 • คอนโซลที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการจากเว็บเบราเซอร์
 • รวมถึงการป้องกันสำหรับ Microsoft Office 365 แล้วในขณะนี้
ติดต่อเรา >

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

การป้องกันยุคใหม่สำหรับอีเมล Office 365

การปกป้องภัยคุกคามขั้นสูงทั้งหมดในหนึ่งเดียวสำหรับบริการการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของ Microsoft Office 365

ติดต่อเรา >

Kaspersky Endpoint Security for Business Select

การป้องกันสำหรับธุรกิจ

Kaspersky Endpoint Security for Business Select มอบการรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้นเครื่องการจัดการที่ปรับขนาดได้ และการควบคุมจากส่วนกลาง ทั้งหมดปรับเพื่อปกป้องธุรกิจทุกขนาด

ติดต่อเรา >

Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced

การป้องกันสำหรับธุรกิจ

สำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ทำงานได้มากขึ้น เลือก Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced นอกจากการปกป้องอุปกรณ์ปลายทางและเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของคุณ ยังมอบชั้นการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมและขจัดช่องโหว่

ติดต่อเรา >

Kaspersky Total Security for Business

การป้องกันสำหรับธุรกิจ

การรักษาความปลอดภัยสูงสุดของเราปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของคุณได้มากกว่า รวมถึงอีเมล เกตเวย์ และเซิร์ฟเวอร์การทำงานร่วมกัน คุณสามารถปรับแต่งการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่อุปกรณ์ปลายทางที่ทันสมัยและระบบเดิมได้

ติดต่อเรา >
Kaspersky

Business Security Solutions

Kaspersky Small Office Security


Kaspersky Small Office Security ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีคอมพิวเตอร์ 5-25 เครื่อง ติดตั้งง่าย จัดการได้ง่ายยิ่งกว่า และมอบการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการทดสอบและรางวัลมากที่สุดในโลกให้กับคอมพิวเตอร์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ แล็ปท็อป และอุปกรณ์พกพา ในขณะที่ปกป้องธุรกิจของคุณจากการโจมตีออนไลน์ การทุจริตทางการเงิน มัลแวร์เรียกค่าไถ่ และการสูญเสียข้อมูล

ติดต่อเรา >

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Strong on protection. Easy on management.

Kaspersky Endpoint Security Cloud ให้การปกป้องระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจากภัยคุกคามทั้งชนิดที่รู้จักและไม่รู้จักโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหรืองบประมาณ 

 • ปกป้องอุปกรณ์ใดๆ รวมถึงเวิร์กสเตชัน Windows และ Mac, เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ Windows, อุปกรณ์เคลื่อนที่ Android และ iOS
 • โซลูชันที่จัดหาให้มีให้บริการที่kaspersky.com เสมอ
 • คอนโซลที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการจากเว็บเบราเซอร์
 • รวมถึงการป้องกันสำหรับ Microsoft Office 365 แล้วในขณะนี้
ติดต่อเรา >

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

การป้องกันยุคใหม่สำหรับอีเมล Office 365

การปกป้องภัยคุกคามขั้นสูงทั้งหมดในหนึ่งเดียวสำหรับบริการการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของ Microsoft Office 365

ติดต่อเรา >

Kaspersky Endpoint Security for Business Select

การป้องกันสำหรับธุรกิจ

Kaspersky Endpoint Security for Business Select มอบการรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้นเครื่องการจัดการที่ปรับขนาดได้ และการควบคุมจากส่วนกลาง ทั้งหมดปรับเพื่อปกป้องธุรกิจทุกขนาด

ติดต่อเรา >
Kaspersky

Business Security Solutions

Kaspersky Endpoint Security for Business Select

การป้องกันสำหรับธุรกิจ

Kaspersky Endpoint Security for Business Select มอบการรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้นเครื่องการจัดการที่ปรับขนาดได้ และการควบคุมจากส่วนกลาง ทั้งหมดปรับเพื่อปกป้องธุรกิจทุกขนาด

ติดต่อเรา >

Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced

การป้องกันสำหรับธุรกิจ

สำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ทำงานได้มากขึ้น เลือก Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced นอกจากการปกป้องอุปกรณ์ปลายทางและเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของคุณ ยังมอบชั้นการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมและขจัดช่องโหว่

ติดต่อเรา >

Kaspersky Total Security for Business

การป้องกันสำหรับธุรกิจ

การรักษาความปลอดภัยสูงสุดของเราปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของคุณได้มากกว่า รวมถึงอีเมล เกตเวย์ และเซิร์ฟเวอร์การทำงานร่วมกัน คุณสามารถปรับแต่งการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่อุปกรณ์ปลายทางที่ทันสมัยและระบบเดิมได้

ติดต่อเรา >

Kaspersky Security for Mail Server

สำหรับ Exchange, Linux และ Domino

วิธีซื้อ ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล ค้นหาพันธมิตร

คุณประโยชน์

การปกป้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์เมล์

Kaspersky Security for Mail Server ทำหน้าที่ปกป้องเมล์บนเวอร์ชันล่าสุดของแพลตฟอร์มเมล์และการทำงานร่วมกันหลักๆ – รวมถึงเซิร์ฟเวอร์เมล์ Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino และ Linux

การกรองสแปมแบบหลายชั้น

การกรองสแปมอัจฉริยะบนคลาวด์สำหรับเซิร์ฟเวอร์เมล์ Microsoft Exchange และ Linux ทำงานแบบเรียลไทม์เพื่อลดปริมาณการใช้งานจากข้อความที่ไม่ต้องการ

ปรับแต่งการใช้ทรัพยากรระบบ

ด้วยเอ็นจินป้องกันไวรัสใหม่ การปรับสมดุลปริมาณการใช้งาน การสแกนไวรัสที่ปรับแต่ง และการยกเว้นวัตถุจากการสแกนที่ยืดหยุ่น Kaspersky Security for Mail Server จะรักษาประสิทธิภาพการทำงานและลดการบริโภคทรัพยากรจากการสแกนไวรัส

มั่นใจในการรักษาความปลอดภัยที่เสถียร

การรีสตาร์ทอัตโนมัติในกรณีที่ระบบหยุดทำงานฉับพลันช่วยรักษาระดับความปลอดภัยให้เสถียร ในขณะที่คุณตรวจหาสาเหตุของความผิดปกติ

Kaspersky Security for Mobile

การรักษาความปลอดภัยและการจัดการสำหรับอุปกรณ์พกพา

วิธีซื้อ ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล ค้นหาพันธมิตร

คุณประโยชน์

การปกป้องจากภัยคุกคามความปลอดภัยของอุปกรณ์พกพา

เทคโนโลยีการต่อต้านมัลแวร์ขั้นสูงช่วยปกป้องอุปกรณ์พกพาจากภัยคุกคามมากมาย รวมทั้งโทรจัน มัลแวร์เรียกค่าไถ่ และการหลอกลวง เครื่องกำหนดค่าที่มีความยืดหยุ่นให้การควบคุมแบบสมบูรณ์สำหรับแอพพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานบนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง คุณยังสามารถใช้นโยบายที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มเฉพาะหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งภายในธุรกิจได้

ลดความเสี่ยงการสูญเสียข้อมูล

Kaspersky Security for Mobile ช่วยให้สามารถบังคับใช้รหัสผ่านที่แน่นหนาและบล็อกการใช้งานแอพพลิเคชันที่ไม่อนุญาตหรือไม่ปลอดภัยได้อย่างง่ายดาย เทคโนโลยีการสร้างพื้นที่จัดเก็บเพิ่มชั้นการรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยการแยกข้อมูลและแอพพลิเคชันธุรกิจออกจากข้อมูลและซอฟต์แวร์ส่วนตัว การเข้ารหัสแอพพลิเคชันและข้อมูลที่มีการสร้างพื้นที่จัดเก็บยังช่วยลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เพิ่มคุณสมบัติป้องกันการโจรกรรมที่ครอบคลุมซึ่งล็อคข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเมื่ออุปกรณ์สูญหายหรือถูกขโมย คุณสมบัติระยะไกลที่ควบคุมโดยผู้ใช้สามารถบล็อคการเข้าถึงแอพพลิเคชันและข้อมูล ล้างข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด และติดตามตำแหน่งของอุปกรณ์ได้

การจัดการอุปกรณ์ปลายทางพกพาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ

Kaspersky Security for Mobile ลดภาระการดูแลระบบของคุณโดยการรวมการกำหนดค่าและการจัดการของอุปกรณ์ที่หลากหลายไว้ที่ส่วนกลาง จุดควบคุมเพียงจุดเดียวจะช่วยคุณรักษาความปลอดภัยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Android, iOS และ Windows

Kaspersky Security for Internet Gateway

รักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับพนักงานของคุณ

วิธีซื้อ ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล ค้นหาพันธมิตร

คุณประโยชน์

การสนับสนุนสำหรับ Microsoft Forefront TMG

Kaspersky Security for Internet Gateway สนับสนุน Microsoft Forefront TMG – เพื่อให้การป้องกันมัลแวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับเครือข่ายบริษัท

ประสิทธิภาพสูง

เอ็นจินป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพใหม่ – พร้อมด้วยเทคโนโลยีการสแกนที่ปรับแต่งและชาญฉลาดและการปรับสมดุลของปริมาณการใช้งาน – จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการสแกนไวรัส

ความสามารถในการจัดการและระบบการรายงาน

เครื่องมือจัดการที่ใช้งานง่าย ข้อมูลสถานะการปกป้อง การตั้งค่าการสแกนที่ยืดหยุ่น และระบบการรายงานที่เรียบง่ายจะช่วยให้การควบคุมการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

การปกป้องแบบเรียลไทม์

การอัปเดตฐานข้อมูลบ่อยจะให้การปกป้องเชิงรุกที่ ‘ทำงานตลอดเวลา’ เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่ทราบล่าสุดและที่อาจเกิดขึ้น

Kaspersky Security for Virtualization

ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานเสมือนของคุณ

วิธีซื้อ ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล ค้นหาพันธมิตร

คุณประโยชน์

การรักษาความปลอดภัยแบบไม่ใช้เอเจนต์ทำงานร่วมกับ VMware NSX

การทำงานร่วมกับระดับเนทีฟของ Kaspersky Security for Virtualization Agentless กับแพลตฟอร์ม VMware vSphere และ NSX ทำให้โครงสร้างพื้นฐานและการรักษาความปลอดภัยทำงานประสานกัน นำมาซึ่งระดับใหม่ของการทำงานเป็นอัตโนมัติและการปกป้องมาสู่ศูนย์ข้อมูลที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ การสแกนป้องกันมัลแวร์และ Signature และการวิเคราะห์แบบศึกษาพฤติกรรม ตลอดจนฟังก์ชันบล็อกการโจมตีเครือข่ายถูกโอนไปยังอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยประสิทธิภาพสูง (SVMs) และส่งมอบไปยังแต่ละ VM ทันทีที่เปิดใช้งาน

การป้องกันมัลแวร์สำหรับทุกแพลตฟอร์มเสมือน

เครื่องมือป้องกันมัลแวร์ที่ได้รับรางวัลของ Kaspersky ให้การปกป้องแบบเรียลไทม์อัตโนมัติสำหรับทุกเครื่องเสมือน (VM) เมื่อเข้าใช้งานและตามต้องการ บนแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รวมถึง VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer และ KVM

Kaspersky Security for Virtualization เป็นมากกว่า ‘ออกแบบสำหรับ’ แพลตฟอร์มระบบเสมือน โดยใช้เทคโนโลยีหลักของแฟลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อเพิ่มความสามารถการรักษาความปลอดภัยของทั้งแพลตฟอร์มและโซลูชันการรักษาความปลอดภัย ด้วย Kaspersky Security for Virtualization โครงสร้างพื้นฐานและโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของคุณจะทำงานประสานกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การปกป้องเครือข่ายขั้นสูงและ IDS/IPS

Kaspersky Security for Virtualization ยังมีฟังก์ชันการป้องกันเครือข่ายอีกด้วย ซึ่งส่งมอบผ่าน SVM (Security Virtual Machine) โดยเฉพาะ หรือผ่านกลไกตามเครื่องเกสต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า ในกรณีหลัง ไฟร์วอลล์แอปพลิเคชันที่คล่องตัวจะให้การจัดการเครือข่ายไม่ใช่เฉพาะที่ระดับโปรโตคอล แต่ที่ระดับแอปพลิเคชันด้วย ตัวบล็อกการโจมตีเครือข่ายเป็นระบบ IDS/IPS ขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลังที่สามารถรับรู้และบล็อกการโจมตีทางเครือข่ายทั้งการโจมตีแบบเป็นที่รู้จักและไม่เป็นที่รู้จัก รวมทั้งการใช้ช่องโหว่เฉพาะ

การรักษาความปลอดภัยขนาดเล็กสำหรับ Windows และ Linux

ไม่ว่าระบบปฏิบัติการที่ทำงานบน VM ของคุณคือ Microsoft Windows หรือ Linux ด้วย Kaspersky Security for Virtualization Light Agent คุณสามารถดำเนินการขยายศูนย์ข้อมูลที่แตกต่างกันต่อไป มั่นใจได้ว่าความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่โดดเด่น และการปกป้องที่เหนือกว่าจะถูกส่งมอบไปยังทุกส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของคุณ

การรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้นสำหรับสภาพแวดล้อม VDI

การรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้นที่โดดเด่นสำหรับ VMware Horizon และ Citrix XenDesktop โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือการตอบสนองของแพลตฟอร์ม VDI
โซลูชันขนาดเล็กของเราให้การรักษาความปลอดภัยที่เหนือกว่าสำหรับ VDI โดยให้การป้องกันการคุกคามขั้นสูง รวมถึง Crypto-Malware และช่องโหว่ Zero-day ตลอดจนช่องโหว่ที่ยังไม่มีแพทช์ ซึ่งเราดำเนินการโดยการสร้างชั้นการตรวจจับการคุกคามและเทคโนโลยีการบล็อก (รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมและการป้องกันช่องโหว่โดยอัตโนมัติหรือ AEP) บนการปกป้องระดับไฟล์แบบดั้งเดิม ชั้นการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกเพิ่มเติม เช่น เว็บ อุปกรณ์ และระบบควบคุมแอปพลิเคชันช่วยเสริมให้มีความยืดหยุ่นต่อการโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การจัดการที่รวมเป็นหนึ่งและการมองเห็นภาพรวมทั้งหมด

คอนโซลการจัดการเดียวที่รวมเป็นหนึ่งจะทำให้ทีมไอทีของคุณสามารถจัดการการรักษาความปลอดภัยของ VM ของคุณทั้งหมดจากส่วนกลาง โดยร่วมกับผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยของ Kaspersky Lab ที่ทำงานอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและอุปกรณ์พกพาต่างๆ ทั้งหมดได้ในที่เดียว ด้วยการทำให้ทีมของคุณจัดการสภาพแวดล้อมไฮบริดได้ง่ายขึ้น รวมแพลตฟอร์มเสมือน กายภาพ และอุปกรณ์พกพาเข้าด้วยกัน Kaspersky Lab ช่วยคุณเริ่มต้นโครงการเสมือนด้วยจังหวะเวลาที่คุณกำหนดเองได้

การปรับปรุงต้นทุนการรักษาความปลอดภัย

เนื่องจากเราเสนอทางเลือกแบบ ‘ต่อ VM’ (รวมถึงตัวเลือกใบอนุญาตแบบ ‘ต่อเดสก์ท็อป’ และ ‘ต่อเซิร์ฟเวอร์’) หรือแบบ ‘ต่อคอร์’ คุณสามารถเลือกรูปแบบการให้ใบอนุญาตที่ประหยัดที่สุดสำหรับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณได้ เลือกโซลูชันการรักษาความปลอดภัยแบบไม่ใช้เอเจนต์ของเรา ก้าวไปข้างหน้าด้วยโซลูชันเอเจนต์ขนาดเล็กของเรา หรือใช้ทั้งสองแบบร่วมกัน ใบอนุญาตเดียวรองรับได้ทั้งหมด

Kaspersky Security for Collaboration

การปกป้องสำหรับ Microsoft Sharepoint

วิธีซื้อ ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล ค้นหาพันธมิตร

คุณประโยชน์

ให้การป้องกันไวรัสสำหรับใน SharePoint
 • เอ็นจินการสแกนประสิทธิภาพสูง
 • การจัดการการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยจากส่วนกลาง
 • การตรวจสอบอย่างละเอียด
การกรองเนื้อหา
 • บล็อคการจัดเก็บตามชนิดไฟล์และเนื้อหาข้อความ
 • บังคับใช้นโยบายการสื่อสารภายใน
 • บล็อคการจัดเก็บตามชนิดไฟล์และเนื้อหาข้อความ
สามารถปรับขนาดได้ดี

ส่งผลประทบต่อทรัพยากรระบบต่ำ

Kaspersky Systems Management

เพิ่มการรักษาความปลอดภัยและลดความซับซ้อนด้วยเครื่องมือการจัดการแบบรวมศูนย์

วิธีซื้อ ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล ค้นหาพันธมิตร

คุณประโยชน์

เพิ่มการมองเห็นภาพรวมและลดความเสี่ยง

ให้ข้อมูลแบบครอบคลุมเกี่ยวกับอุปกรณ์และแอพพลิเคชันในเครือข่ายของคุณ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันซอฟต์แวร์และตรวจสอบว่าจำเป็นต้องอัปเดตและแพทช์ช่องโหว่หรือไม่ ช่องโหว่สามารถจัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติเพื่อให้แพทช์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดได้รับการแพทช์ก่อน และจัดลำดับให้อัปเดตที่สำคัญมากที่สุดก่อน ให้มุมมองแบบสมบูรณ์ของสิ่งที่คุณมี ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือในการลดความเสี่ยง

ลดความซับซ้อนของการจัดการรด้านไอที

Kaspersky Vulnerability and Patch Management ได้รับการออกแบบมาสำหรับเครือข่ายในระบบ Windows โดยรวมเครื่องมือการจัดการไคลเอนต์เพื่อทำงานฟังก์ชันการดูแลระบบไอทีมากมายแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร การจัดหาแอพพลิเคชันแบบอัตโนมัติ รวมถึงการตรวจสอบ เข้าถึงระยะไกล และแก้ไขปัญหา จะช่วยลดเวลาและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการตั้งค่าเวิร์กสเตชันใหม่หรือติดตั้งแอพพลิเคชันใหม่ๆ

ผลกระทบต่อระบบและผู้ใช้น้อยที่สุด

จัดการการแจกจ่ายอัปเดตและแพทช์จากส่วนกลางเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตารางการอัปเดต ช่วยให้มั่นใจว่าเครือข่ายจะไม่ทำงานหนักเกินไปหรือเกิดผลกระทบด้านลบต่อประสิทธิภาพของระบบไอที การอัปเดตสามารถกำหนดตารางเวลาเป็นช่วงหลังเลิกงานเพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของพนักงาน เมื่อปรับใช้ซอฟต์แวร์ใหม่หรือที่มีการอัปเดตในสำนักงานระยะไกล หนึ่งเวิร์กสเตชันภายในสามารถทำหน้าที่เป็นเอเจนต์การอัปเดตสำหรับทั้งสำนักงานระยะไกล ช่วยให้การปรับใช้ได้จากระยะไกลโดยมีการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายของคุณน้อยลง

Kaspersky Security for Storage

การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับพื้นที่จัดเก็บบนเครือข่าย

วิธีซื้อ ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล ค้นหาพันธมิตร

คุณประโยชน์

การปกป้องแบบเรียลไทม์สำหรับสำหรับการใช้งานไฟล์

Kaspersky Security for Storage ให้การรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ – โดยการลบไวรัส เวิร์ม และออบเจกต์อันตรายอื่นๆ รักษาความปลอดภัยการทำงานที่ระดับไฟล์ทั้งหมดในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ เมื่อผู้ใช้เปิด/แก้ไขไฟล์หรืออัปโหลดจาก PC ของผู้ใช้

รักษาความปลอดภัยพื้นที่จัดเก็บประสิทธิภาพสูง

เอ็นจินป้องกันมัลแวร์ล่าสุดของ Kaspersky Lab เทคโนโลยีการสแกนที่ปรับแต่ง และการตั้งค่าการยกเว้นที่ยืดหยุ่นจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของคุณ

การปกป้องที่คุณวางใจได้

หลังจากการหยุดทำงานของเครื่องโดยการบังคับ Kaspersky Security for Storage จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาการป้องกันมัลแวร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของคุณ และปกป้องการทำงานที่ระดับไฟล์ทั้งหมด

จัดการง่าย

Kaspersky Security for Storage ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย และสามารถติดตั้งจากระยะไกลได้ การติดตั้ง การกำหนดค่า และการดูแลระบบระยะไกล รวมถึงการแจ้งเตือน การอัปเดต และการรายงานที่ยืดหยุ่นจะจัดการผ่าน Kaspersky Security Center ที่ใช้งานง่าย การจัดการด้วยบรรทัดคำสั่งมีให้เลือกใช้หากต้องการ

อัปเดตเป็นประจำ

ฐานข้อมูลป้องกันมัลแวร์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาของคุณและสร้างความมั่นใจในการปกป้องอย่างต่อเนื่อง

รายงาน กรณีศึกษา และอื่นๆ

ค้นพบว่า Kaspersky Lab ปกป้องธุรกิจต่างๆ อย่างไร

Riverside Healthcare - กรณีศึกษาจากลูกค้า

การรักษาข้อมูลสำคัญในสถานการณ์วิกฤติ
ดูว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไร.

Gartner Magic Quadrant

Gartner เรียก Kaspersky ว่าเป็น 'ผู้นำ' ในด้านแพลตฟอร์มการปกป้องอุปกรณ์ปลายทาง…อีกครั้ง

การปกป้องการบุกรุกระบบไอทีและข้อมูล

คู่มือปฏิบัติสำหรับการปกป้องการบุกรุกระบบไอทีและข้อมูล
เรียนรู้เพิ่มเติม

5 เคล็ดลับที่ควรปฏิบัติ

กำจัดความเสี่ยงออกจากการทำงานผ่านอุปกรณ์พกพา
เรียนรู้เพิ่มเติม.