ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Kaspersky - ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับการให้คะแนนและบทวิจารณ์

ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับการให้คะแนนและบทวิจารณ์ ("ข้อกำหนดการใช้งาน") เหล่านี้กำกับดูแลการดำเนินการของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการการให้คะแนนและบทวิจารณ์ของลูกค้า ("บริการ CRR") ที่เสนอให้โดย Kaspersky Lab UK Limited ที่อยู่จดทะเบียน: New Bridge Street House, 30-34 New Bridge Street, London EC4V 6BJ, United Kingdom/ที่อยู่ไปรษณีย์: 1st Floor, 2 Kingdom Street, Paddington, W2 6BD England, United Kingdom ("Kaspersky Lab") หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่นของ Kaspersky Lab และข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะมีผลเหนือกว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ CRR

การส่งเนื้อหาใด ๆ ไปยัง Kaspersky Lab ถือว่าคุณรับรองและรับประกันว่า:

 • คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 • เนื้อหาทั้งหมดที่คุณโพสต์ถูกต้อง
 • คุณบรรลุนิติภาวะแล้ว
 • การใช้เนื้อหาที่คุณโพสต์ไม่ได้เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กรใด ๆ (รวมถึงเนื้อหาหรือสื่อนั้นไม่เป็นการหมิ่นประมาท)


คุณรับประกันและรับรองอีกด้วยว่าคุณจะไม่โพสต์เนื้อหาใด ๆ:

 • ที่คุณทราบว่าเป็นเท็จ ไม่จริง หรือทำให้เข้าใจผิด
 • ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ หรือสิทธิ์ในชื่อเสียงหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
 • ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย บทบัญญัติ กฤษฎีกา หรือข้อบังคับใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อบังคับที่ควบคุมการส่งออก การคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ หรือการโฆษณาที่เป็นเท็จ)
 • ที่เป็นหรือสมเหตุสมผลที่จะพิจารณาว่าเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ใส่ร้าย แสดงความเกลียดชัง มีอคติทางเชื้อชาติหรือศาสนาหรือก้าวร้าว เป็นการคุกคามโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือก่อกวนโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อบุคคล พันธมิตร หรือบริษัทใด ๆ
 • ที่คุณได้รับการชดเชยหรือได้รับการพิจารณาโดยบุคคลที่สาม
 • ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลใด ๆ ที่อ้างอิงถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ ข้อมูลการติดต่อ หรือเบอร์โทรศัพท์
 • ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโปรแกรมหรือไฟล์คอมพิวเตอร์


คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Kaspersky Lab (และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน บริษัทสาขา กิจการร่วมค้า พนักงาน และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Yotpo Ltd.) จากการเรียกร้อง ความต้องการ และความเสียหายทั้งหมด (ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นผลที่ตามมา) ทุกประเภทและสภาพ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งเกิดขึ้นจากการละเมิดการรับรองและการรับประกันของคุณที่ระบุไว้ข้างต้น หรือการฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

สำหรับเนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์ ถือว่าคุณให้สิทธิ์แก่ Kaspersky Lab โดยไม่ผูกขาด ตลอดไป เพิกถอนไม่ได้ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ถ่ายโอนได้ และอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ย่อยได้อย่างเต็มที่ในการใช้ ทำซ้ำ คัดลอก แก้ไข ลบทั้งหมด ดัดแปลง เผยแพร่ แปล สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง และ/หรือขาย และ/หรือจำหน่ายเนื้อหาดังกล่าว และ/หรือรวมเนื้อหาดังกล่าวไว้ในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ทั่วโลก

เนื้อหาทั้งหมดที่คุณโพสต์อาจได้รับการนำไปใช้ตามดุลยพินิจของ Kaspersky Lab แต่เพียงผู้เดียว Kaspersky Lab ไม่รับประกันว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือใด ๆ ผ่าน Kaspersky Lab เพื่อแก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์ โดยทั่วไปเนื้อหาจะได้รับการโพสต์ภายในสองถึงสี่วันทำการ อย่างไรก็ตาม Kaspersky ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือปฏิเสธที่จะโพสต์เนื้อหาใด ๆ คุณรับทราบว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณส่ง ไม่ใช่ Kaspersky Lab เนื้อหาที่คุณโพสต์จะไม่ถือเป็นหน้าที่ในการรักษาความลับใด ๆ ในส่วนของ Kaspersky Lab ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทในเครือ พันธมิตร หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

พันธมิตรของเรา Yotpo Ltd. ใช้คุกกี้ในบริการ CRR ซึ่งคุกกี้คือไฟล์ข้อความที่ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ เว็บไซต์สามารถใช้คุกกี้เพื่อแนะนำข้อมูลที่เหมาะกับคุณได้โดยการวิเคราะห์การกำหนดค่าการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ในลักษณะที่เป็นการบล็อกคุกกี้หรือให้คอมพิวเตอร์แจ้งเตือนคุณเมื่อเว็บไซต์พยายามส่งคุกกี้มาให้คุณ อย่างไรก็ตาม การบล็อกคุกกี้อาจหมายความว่าคุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดบนเว็บไซต์ของคุณได้อีกต่อไป คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้บุคคลที่สามของ Yotpo Ltd. ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้: https://www.yotpo.com/privacy-policy/