ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Kaspersky สำหรับเว็บไซต์และบริการเว็บ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 05/26/2023

ข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับ AO Kaspersky Lab ซึ่งตั้งอยู่ที่ bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation หรือบริษัทในเครือ ซึ่งมีการระบุโดยตรงไว้ในความยินยอมซึ่งอ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวปัจจุบัน ("Kaspersky", "บริษัท" หรือ "เรา") แถลงการณ์นี้ไม่ใช้กับเว็บไซต์ของ Kaspersky ที่ไม่ได้แสดงหรือเชื่อมโยงมายังนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ หรือมีนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของตนเอง นอกจากนี้ นโยบายนี้ไม่ได้ใช้กับบริการและผลิตภัณฑ์ของ Kaspersky นอกจากจะเชื่อมโยงมายังนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อใช้เว็บไซต์หรือบริการเว็บของเรา ในฐานะบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นในการให้ความเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเป็นความลับ

หากมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ และแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Kaspersky หรือหากต้องการให้เราอัปเดตข้อมูลหรือการกำหนดค่าที่คุณให้ไว้กับเรา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ https://support.kaspersky.com/general/privacy หรือทางไปรษณีย์หรืออีเมลโดยตรงที่: Kaspersky Labs GmbH, DPO AO Kaspersky Labs, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Germany, dpo@kaspersky.com

นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อตัวแทนของ Kaspersky ใน EU (ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 27 GDPR): Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Germany

หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่อาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ Kaspersky China: dpo@kaspersky.com

ข้อมูลทั่วไป

สำหรับกระบวนการในการรับข้อมูลที่คุณร้องขอจากเว็บไซต์หรือบริการเว็บของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราจะจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ และ/หรือสำหรับจุดประสงค์ด้านสถิติหรือความปลอดภัย ในรูปแบบนิรนามหรือภายใต้นามแฝง (รูปแบบนามแฝงหมายถึงข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้โดยใช้นามแฝง กล่าวคือกลุ่มอักขระที่ประกอบด้วยตัวอักษรเลขไม่ซ้ำแบบสุ่มที่สร้างขึ้นภายในเพื่อระบุระเบียนข้อมูลแต่ละรายการ) ในบริบทนี้ ข้อมูลทั่วไปถูกประมวลผลในขั้นตอนนี้ เช่น ชื่อโดเมนหรือชนิดเบราเซอร์ของคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ทำให้เราสามารถสรุปตัวตนของคุณได้ ข้อมูลในรูปแบบนิรนามหรือภายใต้นามแฝงจะถูกลบทันทีหลังจากการประเมินผลทางสถิติ

เราจะไม่ประมวลผล “ข้อมูลส่วนตัวในหมวดหมู่พิเศษ” ใด ๆ เกี่ยวกับคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ชีวิตด้านเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง สถานะสมาชิกภาพสหภาพแรงงาน ข้อมูลด้านสุขภาพของคุณ รวมถึงข้อมูลพันธุกรรมและข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนของคุณแบบเจาะจง) เว้นแต่ว่าจะกำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับนิยามและการประมวลผล “ข้อมูลส่วนตัวในหมวดหมู่พิเศษ”

ข้อกำหนดท้องถิ่น

ตามขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้ การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในบางสถานการณ์จะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความยินยอมแยกต่างหากและการประเมินผลกระทบของการปกป้องข้อมูล ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล หลักกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บังคับใช้ในท้องถิ่น

ระบบการตัดสินใจอัตโนมัติ

เราไม่ใช้ระบบการตัดสินใจอัตโนมัติในเว็บไซต์และบริการของเรา

เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวใด และเรานำข้อมูลนั้นมาใช้อย่างไร

เยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการเว็บของเรา

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

การแสดงบริการ

เพื่อให้บริการเว็บไซต์หรือบริการเว็บของเรา เราจะเก็บรวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณส่งมายังเราโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่มีการเรียกใช้หนึ่งในเว็บไซต์หรือบริการเว็บของเรา ประเภทเบราว์เซอร์และการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ รวมทั้งเลขที่อยู่ IP ของคุณ

หลักกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้การเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการเว็บของเราและการทำให้มั่นใจถึงการทำงานทางเทคนิคของเว็บไซต์หรือบริการเว็บของเรา

ไฟล์บันทึก

ระหว่างที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือบริการเว็บของเรา เราอาจประมวลผลเลขที่อยู่ IP ผู้ให้บริการเครือข่าย ประเภทเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมนที่เยี่ยมชม และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของไคลเอนต์ (เช่น รุ่นอุปกรณ์ของคุณ ระบบปฏิบัติการ ความละเอียดหน้าจอ ฯลฯ)

การประมวลผลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์หรือบริการเว็บของเรา

หลักกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

การวิเคราะห์เว็บ

เรายังอาจประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการเว็บของ Kaspersky ที่คุณใช้และวิธีการใช้งาน หน้าเว็บที่คุณเข้าชมล่าสุดก่อนจะเข้าชมเว็บไซต์หรือบริการเว็บของเรา หน้าเว็บไซต์หรือบริการเว็บของเราที่คุณเข้าชม ระยะเวลาที่ใช้กับหน้าหรือบริการเหล่านั้น ข้อมูลที่คุณค้นหาบนเว็บไซต์หรือบริการเว็บของเรา เวลาและวันที่เข้าถึง และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

การประมวลผลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสถิติการรับส่งข้อมูลสำหรับเว็บไซต์หรือบริการเว็บของ Kaspersky

หลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลคือความยินยอมของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อซึ่งจะมีผลในอนาคตด้วยการคลิกลิงก์ที่คุณจะพบได้ที่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้า

คุกกี้

ไฟล์คุกกี้คือไฟล์หรือส่วนของข้อมูลที่อาจจัดเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของผู้ใช้ปลายทางที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ (เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต) เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือใช้บริการเว็บของเรา โดยส่วนใหญ่แล้ว ข้อมูลนี้จะมีกลุ่มอักขระที่ประกอบด้วยตัวอักษรเลขซึ่งระบุคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทางได้อย่างเฉพาะเจาะจง แต่ก็อาจมีข้อมูลอื่นด้วย

บนเว็บไซต์หรือบริการเว็บของเรา เราใช้ “คุกกี้” หลายประเภท (ไฟล์ข้อความเล็ก ๆ ที่ถูกบันทึกในอุปกรณ์ของคุณ):

รายการคุกกี้ที่เราใช้ คำอธิบายวัตถุประสงค์และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้นั้น ๆ จะมีระบุอยู่ในศูนย์คุกกี้บนเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงของบริษัทของเราหรือในความยินยอมหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

ข้อมูลที่เราประมวลผลเพื่อส่งมอบบริการจะถูกลบออกโดยตรงหลังจากมีการส่งมอบโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้ว

ไฟล์บันทึกจะถูกลบภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีหลังจากที่ถูกสร้างขึ้น

ข้อมูลที่เราประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เว็บจะถูกลบออกหลังจากถูกสร้างขึ้นเป็นเวลา 1 ปี

ระยะเวลาในการลบคุกกี้จะมีระบุอยู่ในศูนย์คุกกี้บนเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงของบริษัทของเราหรือในความยินยอมหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

My Kaspersky, บัญชีผู้ใช้ Kaspersky, Kaspersky Small Office Security Management Console และ การจัดการการป้องกันโจรกรรมผ่านเว็บ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”)

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

การลงทะเบียนบัญชี ในการใช้บริการและมีสิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันของพอร์ทัลทั้งหมดนั้น คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีส่วนตัว ซึ่งคุณต้องให้ข้อมูลอีเมล์แอดเดรส (ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นชื่อผู้ใช้) และรหัสผ่าน เราจะประมวลผลและใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการแก่คุณเท่านั้น เว้นแต่ว่าจะมีการอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือคุณจะยินยอมให้ประมวลผลหรือใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นอย่างชัดแจ้ง (เช่น รับข่าวสารที่มีประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Kaspersky ทางอีเมล์) คุณอาจต้องให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณแก่เราเพื่อให้บัญชีของคุณได้รับการปกป้องเพิ่มเติมจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงเพื่อส่งรหัสยืนยันเพื่อความปลอดภัยแก่คุณเท่านั้น

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาหรือดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญา

การตั้งค่าบัญชีและการซื้อ คุณสามารถตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลความต้องการ หรือแม้แต่ลบบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อโดยใช้ฟังก์ชัน "การตั้งค่าบัญชี" นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อได้จากผู้ให้บริการเว็บสโตร์ของเรา ในการตั้งค่าบัญชี คุณยังสามารถเชื่อมโยงบัตรธนาคารได้เพื่อให้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ Kaspersky ได้ง่าย ๆ หากคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ผู้ให้บริการเว็บสโตร์ของเราจะเชื่อมโยงข้อมูลบัตรธนาคารของคุณและจัดเก็บไว้เพื่อการสั่งซื้อในอนาคต Kaspersky จะสร้างลิงก์พิเศษไปยังบัญชีของผู้ให้บริการเว็บสโตร์ของคุณ และจะสั่งซื้อในนามของคุณทุกครั้งที่คุณเป็นผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการเว็บสโตร์ของเรายังให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันหมดอายุของบัตรธนาคาร และรหัส 4 ตัวสุดท้ายของหมายเลขบัตรธนาคารของคุณอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิตของคุณที่ผู้ให้บริการเว็บสโตร์ของเราเก็บข้อมูลไว้ ในทางเทคนิคแล้ว การเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณจะสร้างขึ้นโดยรวม ID ผู้ใช้ภายในและรหัสผ่านเข้าด้วยกันเท่านั้น ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิ์เราเข้าถึงบัตรธนาคารหรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ของคุณที่ผู้ให้บริการเว็บสโตร์เก็บเอาไว้ ID ผู้ใช้ภายในจะใช้สำหรับการดำเนินการสั่งซื้อที่สั่งผ่านเว็บสโตร์

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

อุปกรณ์ หลังจากการลงทะเบียน คุณจะสามารถจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณรักษาความปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ Kaspersky ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกขโมย ตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑ์ Kaspersky ได้ง่าย ๆ จากอุปกรณ์แต่ละตัว หรือแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ หากต้องการทำเช่นนั้น คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้โดยใช้ฟังก์ชัน "อุปกรณ์" ในกรณีนี้ การเชื่อมโยงระหว่างบัญชีและอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อจะถูกสร้างขึ้นตามความจำเป็น แน่นอนว่าข้อมูลนี้จะใช้เพียงเพื่อให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชัน “อุปกรณ์” เท่านั้น เว้นแต่ว่าจะมีการอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือคุณจะยินยอมอย่างชัดแจ้งให้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

ใบอนุญาต คุณสามารถจัดการใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์ Kaspersky ทั้งหมดของคุณได้โดยใช้ฟังก์ชัน "ใบอนุญาต" โดยการเพิ่มรหัสการเปิดใช้งานที่ถูกต้องสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ที่นำไปใช้งาน คุณยังสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนใบอนุญาตหมดอายุได้โดยอัตโนมัติ หรือใช้ฟังก์ชันการต่ออายุใหม่อัตโนมัติได้ การแจ้งเตือนจะส่งให้คุณทางอีเมล์เท่านั้นหากคุณขอรับข้อมูลนี้โดยชัดแจ้ง

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

การสนับสนุน หากคุณขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริการลูกค้าของเราโดยใช้บริการสนับสนุน เราจะขอข้อมูลที่จำเป็นจากคุณเพื่อให้คุณสามารถได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจากเรา เช่น หมายเลขการลงทะเบียน/หมายเลขใบอนุญาต หมายเลข 4 ตัวสุดท้ายบนบัตรที่ธนาคารออกให้คุณซึ่งใช้ในการซื้อใบอนุญาต ที่อยู่อีเมล และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณประสบปัญหา ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ และลักษณะของปัญหาที่คุณพบ ยิ่งไปกว่านั้น อาจมีประโยชน์หรือจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้ในการส่งไฟล์ที่คุณกำลังประสบปัญหาผ่านฟังก์ชัน “อัพโหลด” ข้อมูลเหล่านี้อาจมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้หรือชื่อไฟล์ ข้อมูลเมตา หรือเนื้อหาที่สามารถระบุตัวตนได้ แน่นอนว่าตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเองว่าจะอัพโหลดไฟล์หรือไม่ ในกรณีที่คุณอัพโหลด โปรดอ่านระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับบริการอัพโหลด และทำการยอมรับเป็นอันดับแรก

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

ข้อมูลจะถูกลบออกในเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนตามปฏิทินหลังจากลบบัญชีแล้ว

Kaspersky Business Hub

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

การลงทะเบียนบัญชี หากคุณต้องการใช้ Kaspersky Business Hub และมีสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน Kaspersky Business Hub คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีส่วนตัว ในการทำเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องป้อนที่อยู่อีเมล (ซึ่งจะใช้เป็นชื่อผู้ใช้ของคุณ) และรหัสผ่าน เราจะประมวลผลและใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณได้ใช้ฟังก์ชันของ Kaspersky Business Hub และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน Kaspersky Business Hub เท่านั้น ข้อมูลนี้จะนำไปประมวลผลและใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ หากคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (เช่น เพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Kaspersky ทางอีเมล์ หรือเพื่อรับการติดต่อเกี่ยวกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ Kaspersky ของคุณ) คุณยังสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อปกป้องบัญชีของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วย รวมถึงคำถามเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้งในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน เราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อส่งรหัสยืนยันเพื่อความปลอดภัยระหว่างการยืนยันของคุณเท่านั้น

คุณสามารถดู อัปเดต และแก้ไขข้อมูลของบัญชีของคุณได้ หรือลบบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อด้วยฟังก์ชัน “Manage account” (จัดการบัญชี)

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

ใบอนุญาต คุณสามารถจัดการใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์ Kaspersky ที่มีให้คุณใช้ได้บน Kaspersky Business Hub ด้วยฟังก์ชัน “Licenses” (ใบอนุญาต) เพื่อทำสิ่งนี้ คุณต้องเพิ่มรหัสเปิดใช้งานที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่คุณใช้ เราสามารถส่งการเตือนใบอนุญาตหมดอายุโดยอัตโนมัติถึงคุณทางอีเมล

เข้าถึงเพื่อจัดการใบอนุญาตบางใบ และใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นบางรายการโดยเฉพาะ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์การเข้าถึงของคุณที่ถูกกำหนดค่าไว้ในผลิตภัณฑ์

เราจะใช้ประเทศที่คุณระบุเมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีของคุณเพื่อให้บริการคุณสมบัติการซื้อใบอนุญาตออนไลน์ ผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์จะเป็นผู้ขายใบอนุญาตออนไลน์

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

การสนับสนุน เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยใช้บริการสนับสนุนของเรา เราจะสอบถามข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือคุณ (ตัวอย่าง เช่น หมายเลขใบอนุญาตของคุณ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และคำอธิบายของปัญหา) ไฟล์เหล่านี้อาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้ หรือชื่อไฟล์ที่สามารถระบุตัวตนได้ ข้อมูลเมตา หรือเนื้อหาของไฟล์ คุณยังสามารถส่งไฟล์เหล่านี้ตามดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

ข้อมูลจะถูกลบออกในเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนตามปฏิทินหลังจากลบบัญชีแล้ว จะจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนนับจากเวลาที่ข้อมูลนั้นถูกสร้าง

Kaspersky Endpoint Security Cloud

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

การลงทะเบียนบัญชี หากคุณต้องการใช้ Kaspersky Endpoint Security Cloud และสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด คุณต้องสร้างบัญชีส่วนบุคคลบน Kaspersky Business Hub เราประมวลผลและใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนบน Kaspersky Business Hub เพื่อนำเสนอฟังก์ชัน Kaspersky Endpoint Security Cloud ข้อมูลส่วนตัวนี้จะสามารถนำไปประมวลผลและใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเท่านั้น

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

ใบอนุญาต คุณสามารถจัดการใบอนุญาตสำหรับ Kaspersky Endpoint Security Cloud ด้วยฟังก์ชัน “Licenses” (ใบอนุญาต) ในการทำเช่นนี้ คุณต้องเพิ่มรหัสเปิดใช้งานที่ถูกต้องสำหรับใบอนุญาต เราสามารถส่งการเตือนใบอนุญาตหมดอายุโดยอัตโนมัติถึงคุณทางอีเมลได้หากคุณร้องขอ

การเข้าถึงเพื่อจัดการใบอนุญาตเฉพาะนั้นขึ้นอยู่กับสิทธิ์การเข้าถึงของคุณ และสิทธิ์การเข้าถึง Kaspersky Business Hub ของผู้ใช้คนอื่น สามารถกำหนดค่าสิทธิ์การเข้าถึงเหล่านี้ในพื้นที่การทำงานเฉพาะของ Kaspersky Endpoint Security Cloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เอกสารออนไลน์ ของเรา

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

อุปกรณ์ หลังจากสร้างพื้นที่ทำงาน Kaspersky Endpoint Security Cloud แล้ว คุณจะสามารถจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานของคุณ และที่อยู่ภายใต้การปกป้องโดยผลิตภัณฑ์ของ Kaspersky ก่อนที่คุณจะเริ่มจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย Kaspersky Endpoint Security Cloud คุณควรทำตามมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้งานบริการ Kaspersky Endpoint Security Cloud ของคุณ คุณควรเปลี่ยนการตั้งค่า Kaspersky Endpoint Security Cloud ด้วยเช่นกันเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เอกสารออนไลน์ ของเรา เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่จัดการใน Kaspersky Endpoint Security Cloud จะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์การดูแลระบบที่ตั้งอยู่ในโครงสร้างพื้นฐาน Kaspersky Endpoint Security Cloud สามารถดูรายการข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากอุปกรณ์ที่จัดการได้ในบทความเอกสารออนไลน์ “เกี่ยวกับการแสดงข้อมูล

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

การสนับสนุน เมื่อคุณติดต่อบริการลูกค้าโดยใช้บริการสนับสนุนของเรา เราจะสอบถามข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือคุณ (ตัวอย่าง เช่น หมายเลขใบอนุญาตของคุณ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และคำอธิบายของปัญหา) ไฟล์เหล่านี้อาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้ หรือชื่อไฟล์ที่สามารถระบุตัวตนได้ ข้อมูลเมตา และเนื้อหา คุณยังสามารถส่งไฟล์เหล่านี้ตามดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณจะถูกลบโดยการใช้ฟังก์ชัน “Managing Workspaces” (การจัดการพื้นที่ทำงาน) ใน Kaspersky Business Hub หรือลบโดยอัตโนมัติหลังจากใบอนุญาต Kaspersky Endpoint Security Cloud หมดอายุ สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานได้ในบทความเอกสารออนไลน์ “เกี่ยวกับการจัดหาข้อมูล

Kaspersky Security Center Cloud Console

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

การลงทะเบียนบัญชี หากคุณต้องการใช้ Kaspersky Security Center Cloud Console และสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด คุณต้องสร้างบัญชีส่วนบุคคลบน Kaspersky Security Center Cloud Console ในการทำเช่นนี้ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน เราจะประมวลผลและใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณได้ใช้ฟังก์ชันของ Kaspersky Security Center Cloud Console เท่านั้น ข้อมูลนี้จะสามารถนำไปประมวลผลและใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเท่านั้น คุณยังสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อปกป้องบัญชีของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วย รวมถึงคำถามเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้งในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน เราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อส่งรหัสยืนยันเพื่อความปลอดภัยระหว่างการยืนยันของคุณเท่านั้น

คุณสามารถดู อัปเดต และแก้ไขข้อมูลของบัญชีของคุณได้ หรือลบบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อด้วยฟังก์ชัน “Manage account” (จัดการบัญชี)

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

ใบอนุญาต คุณสามารถจัดการใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์ Kaspersky ที่มีให้คุณใช้ได้บน Kaspersky Security Center Cloud Console ด้วยฟังก์ชัน “Licenses” (ใบอนุญาต) เพื่อทำสิ่งนี้ คุณต้องเพิ่มรหัสเปิดใช้งานที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่คุณใช้ คุณสามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนการหมดอายุอัตโนมัติสำหรับใบอนุญาตที่ถูกเปิดใช้งานในผลิตภัณฑ์ของ Kaspersky ได้ การแจ้งเตือนจะส่งให้คุณทางอีเมล์เท่านั้นหากคุณขอรับข้อมูลนี้โดยชัดแจ้ง วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

อุปกรณ์ หลังจากสร้างพื้นที่ทำงาน Kaspersky Security Center Cloud Console แล้ว คุณจะสามารถจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานของคุณ และที่อยู่ภายใต้การปกป้องโดยผลิตภัณฑ์ของ Kaspersky ก่อนที่คุณจะเริ่มจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย Kaspersky Security Center Cloud Console คุณควรทำตามมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้งานบริการ Kaspersky Security Center Cloud Console ของคุณ คุณควรเปลี่ยนการตั้งค่า Kaspersky Security Center Cloud Console ด้วยเช่นกันเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เอกสารออนไลน์ ของเรา เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่จัดการใน Kaspersky Security Center Cloud จะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์การดูแลระบบที่ตั้งอยู่ในโครงสร้างพื้นฐาน Kaspersky Security Center Cloud สามารถดูรายการข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากอุปกรณ์ที่จัดการได้ในบทความเอกสารออนไลน์ “เกี่ยวกับการแสดงข้อมูล

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

การสนับสนุน เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยใช้บริการสนับสนุนของเรา เราจะสอบถามข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือคุณ (ตัวอย่าง เช่น หมายเลขใบอนุญาตของคุณ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และคำอธิบายของปัญหา) ไฟล์เหล่านี้อาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้ หรือชื่อไฟล์ที่สามารถระบุตัวตนได้ ข้อมูลเมตา หรือเนื้อหาของไฟล์ คุณยังสามารถส่งไฟล์เหล่านี้ตามดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

ข้อมูลจะถูกลบออกในเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนตามปฏิทินหลังจากลบบัญชีแล้ว จะจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนนับจากเวลาที่ข้อมูลนั้นถูกสร้าง ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การทำงานของคุณจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากใบอนุญาต Kaspersky Security Center Cloud ของคุณหมดอายุ หรือหลังจากที่คุณขอให้นำออกผ่านทางบริการลูกค้า หลังจากใบอนุญาตของคุณหมดอายุ คุณอาจได้รับสิทธิ์ให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปได้ แม้ว่าการใช้งานของผลิตภัณฑ์จะมีเพียงจำกัด สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ทำงานได้ในบทความเอกสารออนไลน์ “เกี่ยวกับการจัดหาข้อมูล

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

การลงทะเบียนบัญชี ในการใช้ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 และมีสิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดนั้น คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีส่วนตัว ซึ่งคุณต้องให้ข้อมูลที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท และรหัสผ่าน คุณสามารถใช้บัญชี Kaspersky Endpoint Security Cloud ได้ เราจะประมวลผลและใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 เท่านั้น เว้นแต่ว่าจะมีการอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือคุณจะเลือกให้ประมวลผลหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างชัดแจ้ง (เช่น รับข่าวสารที่มีประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Kaspersky ทางอีเมล์) ที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ระหว่างการลงทะเบียนจะถูกใช้เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดหาบริการของ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 รวมถึงแจ้งให้คุณทราบเมื่อบริการไม่พร้อมใช้งาน เมื่อช่วงระยะเวลาการทดลองใช้หมดอายุ หรือเมื่อมีการอัปเดตพร้อมใช้งาน

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

การตั้งค่าบัญชี คุณสามารถตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลความต้องการ หรือแม้แต่ลบบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อโดยใช้ฟังก์ชัน "การตั้งค่าบัญชี"

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

การกำหนดค่าให้กับบริการ บริการ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 ผสานรวมกับ Office 365 โดยตรง ซึ่งจำเป็นต้องมีการเข้าถึง Exchange Online หรือ OneDrive ในการกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับ Exchange Online หรือ OneDrive คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Online และได้รับการเตือนให้อนุญาตให้แอปพลิเคชัน Kaspersky Security for Office 365 ทำงานผ่านโฟลว์ OAuth 2.0 บริการ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 ยังต้องใช้บัญชีบริการเพื่อเข้าถึงระบบกักกันของ Exchange Online ด้วย บัญชีบริการสามารถกำหนดค่าได้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง หากคุณเลือกการกำหนดค่าอัตโนมัติ บริการจะสอบถามคุณเกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบทั่วโลก บริการจะไม่บันทึกข้อมูลนี้ไม่ว่าในรูปแบบใด แต่จะใช้เฉพาะในการกำหนดค่าเบื้องต้นและในการสร้างบัญชีบริการแทน หากคุณเลือกการกำหนดค่าด้วยตนเอง คุณไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบทั่วโลก และผู้ดูแลจะสร้างบัญชีบริการด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

การดำเนินการของบริการ ระหว่างดำเนินการ บริการ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 รับข้อความและอ็อบเจ็กต์อื่น ๆ (การประชุม งาน ฯลฯ) เช่นเดียวกับไฟล์ OneDrive ที่จะสแกน และอ็อบเจ็กต์นั้นจะถูกประมวลผลตามการตั้งค่าการป้องกัน Kaspersky Security for Microsoft Office 365 จะไม่บันทึกข้อความ ไฟล์ OneDrive หรืออ็อบเจกต์ที่ต้องมีการสแกนในโครงสร้างพื้นฐานของบริการนี้ รายการข้อมูลที่บริการ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 อาจเข้าถึง รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวมรวมในระหว่างที่ใช้บริการนี้จะแสดงอยู่ในส่วนเอกสาร “เกี่ยวกับการแสดงข้อมูล

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

การสนับสนุน หากคุณขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริการลูกค้าของเราโดยใช้บริการของฝ่ายบริการลูกค้า เราจะขอข้อมูลที่จำเป็นจากคุณเพื่อให้ความช่วยเหลือคุณ เช่น หมายเลขการลงทะเบียน/หมายเลขใบอนุญาต หมายเลข 4 ตัวสุดท้ายบนบัตรที่ธนาคารออกให้คุณซึ่งใช้ในการซื้อใบอนุญาต ที่อยู่อีเมล ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาที่คุณประสบ ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณ และลักษณะของปัญหาที่คุณกำลังประสบอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น อาจมีประโยชน์หรือจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้ในการส่งไฟล์ที่คุณกำลังประสบปัญหาผ่านฟังก์ชัน “อัพโหลด” ของบัญชีบริษัท ข้อมูลเหล่านี้อาจมีข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้หรือชื่อไฟล์ ข้อมูลเมตา หรือเนื้อหาที่สามารถระบุตัวตนได้ แน่นอนว่าตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเองว่าจะอัพโหลดไฟล์หรือไม่

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

ข้อมูลจะถูกลบออกหลังจากวันที่ใบอนุญาตของคุณหมดอายุแล้ว 6 เดือน

Kaspersky CompanyAccount

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

การลงทะเบียนบัญชี ในการใช้ Kaspersky CompanyAccount และเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของบัญชี คุณต้องสร้าง:

 • บัญชีส่วนตัว
 • บัญชีสำหรับบริษัท เว้นแต่ว่าเพื่อนร่วมงานของคุณเคยสร้างไว้แล้วก่อนหน้านี้

ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องให้คุณส่งที่อยู่อีเมลของหน่วยงาน (ซึ่งจะใช้เป็นชื่อผู้ใช้) รหัสผ่าน ชื่อ-นามสกุล ชื่อและประเทศของบริษัท และใบอนุญาตของบริษัทของคุณเพื่อใช้แอพพลิเคชัน Kaspersky เราจะประมวลผลและใช้ข้อมูลนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณได้รับบริการ Kaspersky CompanyAccount และบริการลูกค้าเท่านั้น เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกให้ข้อมูลดังกล่าวได้รับการประมวลผลและใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นอย่างชัดแจ้ง หลังจากลงทะเบียนแล้ว บัญชีส่วนตัวของคุณจะเชื่อมโยงกับบัญชีของบริษัทของคุณ หากบัญชีของบริษัทถูกสร้างไว้แล้วก่อนหน้านี้ ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ (ชื่อนามสกุล และที่อยู่อีเมลของหน่วยงาน) จะถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบ Kaspersky CompanyAccount จากบริษัทของคุณ โดยทั่วไปแล้ว พนักงานของบริษัทที่ลงทะเบียนบัญชีบริษัทและบัญชีส่วนตัวเป็นคนแรกจะถูกกำหนดให้เป็นผู้ดูแลระบบ

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

การตั้งค่าบัญชี คุณสามารถดู ปรับปรุง เชื่อมต่อข้อมูลบัญชีและรหัสผ่าน หรือลบบัญชีของคุณในแท็บ "บัญชีของฉัน" ได้ตลอดเวลา

ผู้ดูแลระบบ Kaspersky CompanyAccount ของบริษัทของคุณจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีและรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้ หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ Kaspersky CompanyAccount ของบริษัท คุณจะมีความสามารถในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสำหรับเพื่อนร่วมงานทุกคน และบล็อคบัญชีของบริษัททั้งหมด (บัญชีส่วนตัวของพนักงานจะยังคงอยู่ในระบบ)

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

ใบอนุญาต คุณสามารถเพิ่มและดูใบอนุญาตของบริษัทในการใช้ผลิตภัณฑ์ Kaspersky ได้ในแท็บ "ใบอนุญาต" ของ Kaspersky CompanyAccount ของคุณ (รหัสการเปิดใช้งานหรือไฟล์รหัสสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์) ใบอนุญาตที่ให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนจะถูกเพิ่มไปยัง Kaspersky CompanyAccount ของบริษัทโดยอัตโนมัติ ไฟล์รหัสจะไม่ถูกเก็บไว้บน Kaspersky CompanyAccount ระบบจะจัดเก็บเฉพาะบันทึกเกี่ยวกับใบอนุญาตของบริษัทของคุณเท่านั้น พนักงานของบริษัททุกคนที่มีบัญชีส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับ Kaspersky CompanyAccount ของบริษัทจะมีสิทธิ์เข้าถึงรายการใบอนุญาตนี้ ผู้ดูแลระบบ Kaspersky CompanyAccount ของคุณสามารถลบใบอนุญาตของบริษัทได้โดยการลบออกจากรายการ

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

สัญญา หากบริษัทของคุณซื้อบริการของฝ่ายบริการลูกค้าเพิ่มเติม หลังจากการซื้อถูกบันทึกแล้ว คุณจะสามารถดูรายการบริการที่ซื้อได้ในแท็บ Agreements (สัญญา) รายการสัญญาจะแสดงต่อพนักงานของบริษัทเหล่านั้นที่ได้รับการกำหนดว่าอนุญาตให้ใช้บริการที่ชำระเงินแล้วในช่วงที่ทำการซื้อ บุคคลเหล่านี้จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันหมดอายุของสัญญาโดยอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

คำขอจากฝ่ายบริการลูกค้า หากคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับการสนับสนุนผ่าน Kaspersky CompanyAccount เราอาจขอให้คุณส่งข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คุณ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลนี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคำขอ ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ เครือข่ายของบริษัท ซอฟต์แวร์ และลักษณะของปัญหาที่คุณกำลังประสบ อย่างไรก็ตาม อาจมีประโยชน์หรือจำเป็นสำหรับคุณในการส่งไฟล์ที่คุณกำลังมีปัญหา หรือไฟล์ที่คุณบ่งบอกถึงการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ คุณสามารถส่งไฟล์ได้โดยใช้ตัวเลือก "แนบไฟล์" ในแบบฟอร์มคำขอ ไฟล์เหล่านี้อาจมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้หรือชื่อไฟล์ ข้อมูลเมตา หรือเนื้อหาที่สามารถระบุตัวตนได้ คุณสามารถเลือกได้เสมอว่าคุณต้องการอัพโหลดไฟล์เหล่านี้หรือไม่ หากคุณต้องการอัพโหลดไฟล์ ก่อนอื่นโปรดอ่านและยอมรับ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการแสดงข้อมูล ในหน้าการอัพโหลดไฟล์ ในการเลือกแผนกบริการลูกค้าที่ถูกต้องสำหรับคำขอของคุณ เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต ประเทศ และภาษาของอินเทอร์เฟซที่เป็นไปได้ของบริษัทที่เลือกไว้ใน Kaspersky CompanyAccount ของคุณ เพื่อนร่วมงานของคุณอาจมีสิทธิ์เข้าถึงคำขอของคุณได้หากผู้ดูแลระบบ Kaspersky CompanyAccount เปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง (ผู้ดูแลระบบสามารถดูคำขอได้โดยอัตโนมัติ)

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าบัญชี หรือโดยส่งคำขอไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เมื่อบัญชีของคุณได้ถูกลบออกแล้ว ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของ Kaspersky จนกว่ากำหนดระยะการเก็บรักษาจะหมดอายุ แต่คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Kaspersky CompanyAccount โดยใช้บัญชีที่ลบออกแล้วได้อีกต่อไป

Kaspersky Partner Portal

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

เราอาจขอข้อมูลส่วนตัวเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ขอบริการ ตอบแบบสอบถาม เข้าร่วมการแข่งขัน และเมื่อคุณโต้ตอบหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา

คุณเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมดว่าต้องการดำเนินการต่อเกี่ยวกับกิจกรรมใด ๆ ที่ขอข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลที่ร้องขอ คุณอาจไม่สามารถทำธุรกรรมให้สำเร็จได้

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือนไวรัส การอัปเกรดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการ จดหมายข่าว อีเมล์ข้อมูล และงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในอนาคต
 • เพื่อให้เราสร้างเนื้อหาที่สัมพันธ์กับคุณได้
 • เพื่อให้คุณได้รับการข้อเสนอพิเศษของ Kaspersky ที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อช่วยให้เราสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ
 • เพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลซอฟต์แวร์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญกับคุณ

หลักกฎหมายของเราสำหรับการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

 • นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยให้คุณสามารถซื้อและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ รับการเข้าถึงบริการ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่คุณเลือก

ในกรณีเหล่านี้ หลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาหรือดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวตลอดเวลาที่คุณใช้บริการและข้อมูลจะถูกลบออกหลังจากที่คุณขอให้ลบครั้งแรก

GSI Parser

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

บริการนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของ PC ระหว่างผลิตภัณฑ์ของ Kaspersky กับซอฟต์แวร์อื่น ดังนั้น คุณสามารถส่งไฟล์รายงานมาให้เราเพื่อทำการวิเคราะห์ด้วยการอัปโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ ข้อมูลจะถูกส่งให้ Kaspersky ผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ข้อมูลที่ให้มาจะได้รับการปกป้องตามข้อกำหนดที่ระบุตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ระบุใน "นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Kaspersky สำหรับเว็บไซต์และบริการเว็บ"

คุณต้องสร้างบัญชีเพื่อที่จะใช้บริการ ในการสร้างบัญชี ให้ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณและตั้งรหัสผ่าน

คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือรหัสผ่าน หรือลบบัญชีออกอย่างถาวรได้ในส่วน จัดการบัญชีของคุณ

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

อ็อบเจกต์ที่นำมาอัพโหลดจะถูกจัดเก็บในระบบของ Kaspersky ไม่เกิน 90 วัน โดยหลังจากนั้นจะถูกลบออกและไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้

เว็บไซต์และแบบฟอร์มอื่น

คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

เนื้อหาพรีเมียม ในการเข้าถึงองค์ประกอบของเนื้อหาหลายรูปแบบ เช่น เอกสาร วิดีโอ การลงทะเบียนกิจกรรม หรือเข้าถึงสื่อด้านการตลาดโดยเฉพาะ เราจะขอชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นเพื่อให้เนื้อหาพรีเมียมนี้

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

ทดลองใช้ฟรี หากคุณต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะขอชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลจากคุณด้วย ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อส่งรหัสการเปิดใช้งานให้คุณ และเพื่อเตือนเมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการทดลองใช้ ภายใน 14 วันหลังการสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการทดลองใช้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งข้อเสนอให้ซื้อใบอนุญาตแบบเต็ม

วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือเพื่อขั้นตอนการจัดการทำตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่สัญญา

จดหมายข่าว การอัปเดตผลิตภัณฑ์ฟรี และข้อเสนอพิเศษ หากคุณได้สมัครรับบริการดังกล่าวและให้ที่อยู่อีเมล และในบางกรณีจะรวมถึงชื่อและนามสกุลของคุณ ไว้กับเรา เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การอัปเดตผลิตภัณฑ์ฟรีและข้อเสนอพิเศษที่คุณอาจสนใจ

หลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือความยินยอมของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อซึ่งจะมีผลในอนาคตด้วยการคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครที่คุณจะพบได้ในอีเมลทุกฉบับหรือติดต่อเราทางอีเมล

แบบฟอร์มติดต่อ หากคุณต้องการใช้ฟอร์มการติดต่อและสนับสนุนของเรา คุณจะถูกขอให้ระบุข้อมูลสำหรับติดต่อของคุณ (ฟิลด์ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย "*") ซึ่งเราจะมีสิทธิ์ประมวลผลและใช้งานแต่เพียงผู้เดียวตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อติดต่อกับคุณ และให้ข้อมูลที่คุณต้องการ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ (ในฟิลด์ที่ไม่มีเครื่องหมาย "*") ซึ่งแน่นอนว่าเราจะประมวลผลข้อมูลโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลที่ปรับใช้ทั้งหมดเช่นกัน ข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อไปยังทีม Kaspersky ประจำภูมิภาคที่รับผิดชอบตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ทีมประจำภูมิภาคของ Kaspersky จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกับคุณ

หลักกฎหมายของเราสำหรับการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปกป้องผลประโยชน์ของเราที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปีสำหรับผู้ใช้บริการลูกค้า Kaspersky จัดทำแบบสำรวจแบบครั้งต่อครั้งและแบบประจำปีสำหรับผู้ใช้บริการลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของบริการ ในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี เราได้รับข้อมูลต่อไปนี้:

ที่อยู่อีเมลของคุณ ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุว่าคุณเป็นผู้ใช้ในฐานข้อมูลของเรา และเชื่อมโยงความคิดเห็นของคุณภายในแบบสำรวจกับผู้ติดต่อของคุณ และประวัติของคำขอที่ส่งไปยังทีมบริการลูกค้าของเรา

คะแนนที่คุณให้แก่ทีมบริการลูกค้าของเราและคำแนะนำต่าง ๆ จะถูกใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการที่มอบโดยบริการลูกค้าของ Kaspersky

หลักกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณคือการปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการปรับปรุงบริการของเรา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเพียงใด

เราจะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกหากเราไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราต้องการอีกต่อไป ระยะเวลาการจัดเก็บที่ระบุไว้ในความยินยอมหมดอายุลง หรือคุณได้เพิกถอนความยินยอมและไม่มีหลักกฎหมายอื่น หากเป็นกรณีหลัง เราจะลบข้อมูลออกหลังจากหลักกฎหมายอื่นไม่สามารถใช้บังคับได้อีกต่อไป

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณได้ ในลักษณะที่ทำให้คุกกี้ถูกบล็อค หรือให้ระบบของคุณแจ้งว่าเมื่อไรที่ต้องการให้เว็บไซต์ใช้คุกกี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการบล็อคคุกกี้อาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันของเว็บไซต์ทั้งหมดได้อีกต่อไป

ผู้รับข้อมูลส่วนตัว

โดยหลักแล้ว เว็บไซต์และบริการเว็บของเราถูกออกแบบมาให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ภายใน Kaspersky ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้คือผู้ที่จำเป็นต้องใช้การเข้าถึงดังกล่าวเพื่อทำให้การทำงานหรืองานของตนเองเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้รับภายนอกเฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลทางกฎหมายที่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นหรือคุณได้ให้ความยินยอม ผู้รับภายนอกอาจเป็น:

 • ผู้ประมวลผล: ผู้ให้บริการที่เราใช้เพื่อให้บริการบางอย่าง เช่น ผู้จำหน่าย ตราบใดที่ผู้ให้บริการภายนอกจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เราขอยืนยันว่าทุก ๆ การเข้าถึงข้อมูลนี้จะถูกจำกัดไว้ตามที่จำเป็นการจัดหาบริการเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ให้บริการภายนอกต้องยินยอมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับในการปกป้องข้อมูลทั้งหมดด้วย
 • ภาครัฐ: หน่วยงานและสถาบันของรัฐ เช่น สำนักงานอัยการ ศาล หรือหน่วยงานด้านภาษี ซึ่งเราอาจต้องส่งข้อมูลส่วนตัวให้ในแต่ละกรณี
 • ภาคเอกชน: ภาคเอกชนที่เราส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ตามหลักบทบัญญัติทางกฎหมายหรือตามความยินยอมของคุณ

สถานที่ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัว / การถ่ายโอนในประเทศที่สาม

ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ให้ไว้กับ Kaspersky สามารถใช้ในการประมวลผลในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป (EU) หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และอาจรวมถึงประเทศต่อไปนี้: สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา สิงคโปร์ รัสเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก จีน อาเซอร์ไบจาน

Kaspersky ได้ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการใช้ร่างข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวระหว่างบริษัทในเครือ ซึ่งกำหนดให้บริษัทในเครือทั้งหมดปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่นำมาประมวลผลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปให้ได้มาตรฐานที่ทัดเทียมกับที่กำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้จัดหาบริการบุคคลที่สามนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ เรามีการตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการถ่ายโอนว่าผู้รับมีการปกป้องข้อมูลในระดับที่เหมาะสมหรือมีการป้องกันที่เหมาะสม นอกเหนือจากกรณีพิเศษที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายอันชอบธรรม คุณสามารถรับสำเนาการปกป้องที่เหมาะสมด้วยการติดต่อเราที่ คลิกที่นี่

ตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจทั่วไปของเรา ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ใน EU จะประมวลผลในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ใน EU และรัสเซีย

ตามขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้ เราจะเลือกใช้กลไกการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่นและเป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสมบูรณ์หรือใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน

สิทธิการเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณและวิธีใช้สิทธิการเป็นเจ้าของข้อมูล

เราขอแจ้งด้วยว่าคุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เราประมวลผล:

 • สิทธิในการได้รับรู้ คุณมีสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจง่ายเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณและสิทธิของคุณ
 • สิทธิในการเข้าถึง คุณมีสิทธิ์ในการขอการยืนยันว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณอยู่หรือไม่ หากใช่ คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการประมวลผลดังกล่าว
 • สิทธิในการแก้ให้ถูกต้อง คุณมีสิทธิ์ในการขอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณให้ถูกต้อง นอกจากนี้ คุณสามารถขอให้ทำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์
 • สิทธิในการลบ (สิทธิที่จะถูกลืม) ในบางกรณี คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • สิทธิในการจำกัดการประมวลผล ในบางกรณี คุณมีสิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลหรือการประมวลผลมีการทำผิดกฎหมายและคุณคัดค้านการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณแต่ร้องขอให้มีการจำกัดการใช้งานข้อมูลแทน
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล หากคุณทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งานสำหรับเราตามสัญญาหรือความยินยอม คุณมีสิทธิ์ที่จะส่งคำขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ ให้แก่คุณหรือบุคคลที่สามที่คุณได้เลือก

สิทธิในการคัดค้าน

สิทธิในการคัดค้านในแต่ละกรณี คุณมีสิทธิในการคัดค้านได้ตลอดเวลาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยยึดผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเป็นหลัก (มาตรา 6 (1) f) GDPR) ตามสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของคุณ หลังจากนั้นเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้นอีกต่อไป เว้นแต่ว่าเราจะสามารถให้เหตุอันชอบด้วยกฎหมายบังคับสำหรับการประมวลผลซึ่งอยู่เหนือผลประโยชน์ สิทธิ และอิสระของคุณ หรือการประมวลผลดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับการสร้าง การใช้ หรือการแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ

การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้ทุกเมื่อ หากคุณคัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้อีกต่อไป

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ การเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความพร้อมใช้งานของกิจกรรมใด ๆ ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้ดำเนินการแล้วก่อนที่คุณจะเพิกถอนความยินยอม
 • สิทธิในการร้องเรียน หากคุณเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณผิดกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องเรียนไว้กับหน่วยงานควบคุมดูแลที่มีอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรัฐสมาชิกของที่อยู่อาศัยประจำของคุณ ที่ทำงานของคุณ หรือสถานที่ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิด

ข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นจะถูกนำมาใช้จนถึงขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่นกำหนดไว้

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ คุณอาจติดต่อเราโดยตรงได้ตลอดเวลาที่ ติดต่อเรา