แถลงการณ์ด้านกฎหมาย

รายละเอียดที่จดทะเบียนเกี่ยวกับผู้เผยแพร่เว็บไซต์นี้


สำนักงานที่จดทะเบียน: Kaspersky Lab HQ 
39A/3 Leningradskoye Shosse 
Moscow, 125212
Russian Federation
ที่อยู่ทางกายภาพ: Kaspersky Lab HQ
39A/3 Leningradskoye Shosse
Moscow, 125212
Russian Federation
ผู้จัดการทั่วไป: Eugene Kaspersky
VAT (INN) – หมายเลข: 7713140469
ประเภทการก่อตั้งบริษัท: ZAO (บริษัทร่วมทุนแบบปิดของรัสเซีย)
สถานที่ก่อตั้งบริษัท:     Moscow Registration Chamber
หมายเลขการก่อตั้งบริษัท: 1027739867473
อีเมล์: info@kaspersky.com
โทรศัพท์: +7-495-797-8700
แฟกซ์: +7-495-797-8709

สำหรับรายละเอียดการติดต่อ โปรดดูหน้าการติดต่อของเรา